Kuratorium Oświaty w Krakowie marzec 2011
Edycja - marzec 2011                  
Wydanie Biuletynu :
W numerze :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini
Przez wiele lat praca poradni była kojarzona z pomocą dzieciom i młodzieży, u której występują problemy w nauce, wychowawcze lub też związane z wyborem szkoły i zawodu. A przecież zadania poradni to także praca z uczniem zdolnym, który ma specjalne potrzeby edukacyjne i wymaga wsparcia i pomocy.

więcej (..)

Irena Fudała,
dyrektor poradni w Trzebini
Biuletyn Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2016